انتشار خبر تور مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه

تور مجازی دانشگاه تهران

تور مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به همت گروه ماندگار پانو و با همکاری صمیمانه مدیران اجرایی کتابخانه مرکزی ضبط و پردازش و در نهایت منتشر گردید.

ادامه مطلب