انعکاس خبری تور مجازی مکه در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تور مجازی مکه گروه ماندگار پانو

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، طی خبری در پایگاه اطلاع رسانی خود ، نسبت به انعکاس خبری تور مجازی مکه تولید گروه ماندگار پانو اقدام نمود.

این تور مجازی با همکاری گروه ماندگار پانو و یکی از عکاسان عربستان سعودی تولید شده است.

دانشگاه های علوم پزشکی با توجه به پوشش گسترده زیر مجموعه خود در بیمارستانهای ایران ، مستعد داشتن تور مجازی بسیار جذابی هستند که در بسیاری از دانشگاه ها از این ظرفیت رسانه ای غفلت شده است.

در یک مورد نادر ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، یک کلیپ بسیار بی کیفیت و گیج کننده ساخته و نام آن را تور مجازی!!!!! نامیده است که بسیار مایه تاسف می باشد.