شروع سال تحصیلی با تور مجازی در دانشگاه تهران

تور مجازی دانشگاه تهران

تور مجازی دانشگاه تهران

شروع سال تحصیلی هر سال در دانشگاه های مختلف ، با بازدید دانشجویان از بخش های دانشگاه شروع میشد ، اما دو سالی است که این رویه امکانپذیر نبوده و اصلا دانشجو ، رنگ دانشگاه را نمیبیند ، تنها از سامانه آموزش الکترونیکی دبیرستان به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ، تغییر لینک می دهد.

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران اما ، امسال با بروز ترین شیوه ، دانشجویان را با عنوان : روزی با دانشکده فنی در فضای مجازی گردهم آورده و با تور مجازی مولتی مدیای خود ، بخش های مختلف را به دانشجویان نشان میدهد ، این تور مجازی متفاوت از تمام تور های مجازی دانشگاه ها بوده و تصاویر هوایی سه بعدی ، منتخب تدریس اساتید داخل کلاسها ، منتخب آزمایشات در آزمایشگاه ها و عملیات اجرایی در کارگاه ها را شامل میشود.

جالب اینجاست که در نسخه پردیس مرکزی این تور مجازی ، دانشجویان سر کلاس ها و آزمایشگاه ها دیده می شوند.

مشاهده خبر در سایت پردیس دانشکده های فنی : شروع ترم با تور مجازی دانشگاهی