مشتریان تور مجازی و انواع آنها

تور مجازی معماری

مشتریان تور مجازی دو دسته هستند ، مشتریان خوب و مشتریان مساله دار

بهترین مشتری تور مجازی مشتری هست که نخواهد به جای پرداخت پول ، از اعتبار نداشته اش تعریف کند و کار خود را رزومه تیم اجرایی قلمداد نکند و همچنین مسئولیت پذیر باشد.

در طی ده سال اجرای انواع پروژه تور مجازی ، بهترین مشتریان ما این عزیزان هستند :

1- دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران

2- شرکت فناوری اطلاعات پردیس اطلاع رسان سپهر

3- کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

4- هتل اسکان الوند

5- آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

6- شرکت مخابرات ایران

این لیست به تدریج بروز رسانی خواهد شد.

تور مجازی برج میلاد
پشت صحنه تور مجازی برج میلاد تهران