ردکردن این

بازدید مجازی از نمایشگاه تلکام به سفارش شرکت مخابرات ایران

عزیزانی که به هر دلیل نتوانسته اند در این نمایشگاه حضور یابند و با جاذبه های علمی آن آشنا گردند ، میتوانند به صورت مجازی از آن بازدید نمایند

با پیشرفت روز افزون فناوری های نوظهور در عرصه صنعت مخابرات ، نمایشگاه تلکام ، به بررسی تحولات این حوزه در سطح ایران و جهان می پردازد.

شرکت مخابرات ایران جهت نمایش دستاوردهای خود ، یک سوله کامل نمایشگاهی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران را به خود اختصاص داده است.

در ادامه می توانید از این بخش به صورت مجازی بازدید فرمایید.

بازدید مجازی از نمایشگاه تلکام – شرکت مخابرات ایران