تصاویر پشت زمینه


تورمجازی گوگل

تور مجازی گوگل

در مورخه : يكشنبه، 17 دي ماه، 1396 موضوع : تور مجازی

تور مجازی گوگل Google Maps Tour

 

در نقشه های گوگل چهار نوع حساب کاربری وجود دارد:

1- ماشین نقشه های گوگل ( عمدتا فعال در اروپا و آمریکا )

2- حساب معمولی بدون هیچ نشانه ای روی تصویر پروفایل

  _MORE