تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آبان ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 4.044% (369)
2 4.636% (423)
3 2.268% (207)
4 2.487% (227)
5 6.970% (636)
6 2.192% (200)
7 1.972% (180)
8 2.202% (201)
9 1.961% (179)
10 2.531% (231)
11 1.972% (180)
12 2.148% (196)
13 5.326% (486)
14 2.531% (231)
15 2.750% (251)
16 2.367% (216)
17 2.038% (186)
18 2.871% (262)
19 3.737% (341)
20 4.877% (445)
21 2.093% (191)
22 8.735% (797)
23 4.669% (426)
24 9.633% (879)
25 1.808% (165)
26 2.027% (185)
27 2.290% (209)
28 2.367% (216)
29 2.115% (193)
30 2.367% (216)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]