تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : بهمن ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 0.767% (95)
2 3.855% (477)
3 3.443% (426)
4 3.063% (379)
5 1.665% (206)
6 3.645% (451)
7 3.492% (432)
8 2.578% (319)
9 1.479% (183)
10 3.564% (441)
11 2.845% (352)
12 1.358% (168)
13 1.212% (150)
14 1.746% (216)
15 3.015% (373)
16 2.287% (283)
17 2.271% (281)
18 6.070% (751)
19 2.732% (338)
20 2.918% (361)
21 4.680% (579)
22 8.131% (1006)
23 3.483% (431)
24 4.963% (614)
25 5.238% (648)
26 6.135% (759)
27 1.923% (238)
28 1.875% (232)
29 5.496% (680)
30 4.057% (502)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]