تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : دي ماه, 1398

تاریخدفعات بازديد
1 2.692% (307)
2 3.614% (412)
3 3.736% (426)
4 2.921% (333)
5 3.675% (419)
6 4.078% (465)
7 3.052% (348)
8 4.350% (496)
9 6.710% (765)
10 4.359% (497)
11 1.508% (172)
12 3.035% (346)
13 3.982% (454)
14 1.684% (192)
15 1.429% (163)
16 4.605% (525)
17 2.245% (256)
18 3.982% (454)
19 3.078% (351)
20 5.701% (650)
21 5.026% (573)
22 2.543% (290)
23 2.736% (312)
24 4.263% (486)
25 3% (342)
26 1.087% (124)
27 1.614% (184)
28 4.219% (481)
29 2.745% (313)
30 2.315% (264)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]