تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : خرداد ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 1.861% (242)
2 1.953% (254)
3 1.984% (258)
4 0.723% (94)
5 0.753% (98)
6 2.607% (339)
7 2.261% (294)
8 0.999% (130)
9 1.299% (169)
10 1.076% (140)
11 8.683% (1129)
12 1.376% (179)
13 2.238% (291)
14 6.161% (801)
15 7.230% (940)
16 4.330% (563)
17 1.269% (165)
18 1.738% (226)
19 2.576% (335)
20 0.969% (126)
21 1.138% (148)
22 2.484% (323)
23 1.769% (230)
24 1.422% (185)
25 3.215% (418)
26 10.86% (1413)
27 9.083% (1181)
28 2.745% (357)
29 6.607% (859)
30 7.337% (954)
31 1.230% (160)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]