تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : آذر ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 1.765% (178)
2 5.464% (551)
3 2.201% (222)
4 5.940% (599)
5 2.826% (285)
6 2.479% (250)
7 5.742% (579)
8 2.429% (245)
9 2.112% (213)
10 2.548% (257)
11 3.322% (335)
12 7.130% (719)
13 2.330% (235)
14 3.610% (364)
15 2.886% (291)
16 1.785% (180)
17 2.033% (205)
18 5.871% (592)
19 2.171% (219)
20 3.084% (311)
21 4.849% (489)
22 1.110% (112)
23 3.788% (382)
24 2.816% (284)
25 4.036% (407)
26 1.596% (161)
27 1.656% (167)
28 6.436% (649)
29 3.044% (307)
30 2.925% (295)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]