تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : مهر ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.826% (309)
2 1.756% (192)
3 3.421% (374)
4 3.860% (422)
5 2.543% (278)
6 1.994% (218)
7 3.796% (415)
8 7.282% (796)
9 4.061% (444)
10 3.375% (369)
11 3.906% (427)
12 2.634% (288)
13 2.168% (237)
14 4.171% (456)
15 2.671% (292)
16 3.741% (409)
17 2.890% (316)
18 2.497% (273)
19 5.671% (620)
20 2.616% (286)
21 2.360% (258)
22 4.345% (475)
23 2.515% (275)
24 1.555% (170)
25 2.387% (261)
26 4.098% (448)
27 1.838% (201)
28 1.500% (164)
29 8.645% (945)
30 2.863% (313)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]