تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديد

آمار روزانه ماه : دي ماه, 1396

تاریخدفعات بازديد
1 2.240% (198)
2 4.843% (428)
3 5.760% (509)
4 8.431% (745)
5 9.370% (828)
6 1.765% (156)
7 1.527% (135)
8 4.176% (369)
9 0.837% (74)
10 2.648% (234)
11 0.905% (80)
12 1.403% (124)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0.362% (32)
17 1.686% (149)
18 5.511% (487)
19 2.071% (183)
20 5.273% (466)
21 1.901% (168)
22 2.999% (265)
23 7.492% (662)
24 6.247% (552)
25 3.587% (317)
26 4.538% (401)
27 2.308% (204)
28 6.382% (564)
29 2.693% (238)
30 3.033% (268)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]