تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1434444 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.111 % (44632)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.794 % (111813)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 84.58 % (1213270)
 Opera: OperaOperaOpera 0.041 % (593)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.002 % (30)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (36)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.983 % (28456)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.482 % (35614)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 17.18 % (246495)
 Linux:LinuxLinuxLinux 11.44 % (164159)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.683 % (24149)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (7)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 69.68 % (999634)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 29
 موضوعات فعال : 17
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0