تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 513761 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.067 % (41446)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 18.28 % (93945)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 64.87 % (333299)
 Opera: OperaOperaOpera 0.069 % (358)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.006 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.400 % (22608)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.295 % (22068)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 38.06 % (195538)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.935 % (15084)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.256 % (11595)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 56.74 % (291540)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 25
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0