تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 597267 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.989 % (41748)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 16.09 % (96157)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 68.46 % (408907)
 Opera: OperaOperaOpera 0.076 % (456)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.005 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.281 % (25573)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.083 % (24389)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 34.04 % (203342)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.704 % (22123)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.143 % (12802)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 60.10 % (358996)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 27
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0