تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 673108 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.221 % (41876)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 14.47 % (97425)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 71.63 % (482159)
 Opera: OperaOperaOpera 0.068 % (458)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.005 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.831 % (25787)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.768 % (25366)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 30.67 % (206501)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.607 % (24283)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.956 % (13169)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 63.75 % (429151)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 28
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0