تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 790543 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.312 % (41994)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 12.94 % (102374)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 75.07 % (593495)
 Opera: OperaOperaOpera 0.058 % (459)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (12)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.004 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.279 % (25924)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.320 % (26250)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 27.03 % (213698)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.328 % (26316)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.704 % (13471)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 67.93 % (537054)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 28
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0