تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 - آمار بازديد
تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 557180 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.463 % (41587)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 17.10 % (95311)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 66.62 % (371235)
 Opera: OperaOperaOpera 0.080 % (448)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (2)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.006 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 4.522 % (25200)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 4.192 % (23362)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 35.80 % (199505)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.067 % (17092)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.184 % (12171)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 58.94 % (328408)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 26
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0