تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1153485 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.782 % (43635)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.983 % (103620)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 82.52 % (951956)
 Opera: OperaOperaOpera 0.042 % (493)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (12)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.003 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.269 % (26176)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.389 % (27558)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 18.96 % (218764)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.758 % (31820)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.231 % (14210)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 77.04 % (888687)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 29
 موضوعات فعال : 17
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0