تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 1174803 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.725 % (43767)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.916 % (104753)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 82.56 % (969944)
 Opera: OperaOperaOpera 0.042 % (494)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.001 % (12)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.002 % (35)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.250 % (26434)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.499 % (29364)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 18.86 % (221601)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.039 % (35714)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 1.265 % (14866)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 76.83 % (902618)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 29
 موضوعات فعال : 17
 نظرات و پيشنهادات : 2
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0