تصاویر پشت زمینه

تور مجازی حرفه ای| ماندگارپانو|تور مجازی گوگل | IRAN VR 360 آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 465907 بار نمايش يافته است . مهر 1391

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 8.856 % (41263)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 19.42 % (90524)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 65.97 % (307374)
 Opera: OperaOperaOpera 0.074 % (346)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (1)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.006 % (32)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.068 % (14298)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 2.590 % (12069)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 40.83 % (190252)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.893 % (13482)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.367 % (11031)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (4)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 53.90 % (251138)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 53
 نويسنده فعال : 4
 مطالب و مقالات موجود : 25
 موضوعات فعال : 15
 نظرات و پيشنهادات : 62
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 0