نمای هوایی دانشکده فنی
نمای هوایی پردیس مرکزی
سردر اصلی دانشگاه تهران
ورودی دانشگاه از سردر اصلی
ورودی دانشگاه از سردر اصلی 2
دانشکده هنر
در 16 آذر ( در فنی )
چهارراه فنی
در قدس
چهارراه مسجد
نمای بام دانشکده فنی
سردر ورودی دانشکده فنی
سردر ورودی دانشکده فنی | ابری
فیلم 360 درجه تایم لپس - آماده سازی کمی زمان بر است...
پله ورودی
 راهرو وسط
تالار شهید رجب بیگی
راهرو سمت راست
کلاس 105
راهرو سمت چپ
کلاس 159
آزمایشگاه فیزیک مکانیک سیالات
راهرو سلف
سلف آقایان
بوفه آقایان
آزمایشگاه سازه
راهروی طبقه زیرین
دفتر نقشه برداری گروه عمران
فتوکپی و لوازم التحریر
فضای باز ورودی به ساختمان آبشناسی
آزمایشگاه شیمی عملیات واحد1
آزمایشگاه شیمی عملیات واحد 2
آزمایشگاه شیمی عملیات واحد 3
آزمایشگاه موج
آزمایشگاه موج 2
راهروی اصلی
تالار شهید چمران
تالار شهید چمران 2
راهروی سمت راست
راهروی سمت چپ
کلاس 253
راهروی ساختمان ارتباطی
دفتر دانشکده علوم مهندسی
راهروی ساختمان هیدرولیک
آزمایشگاه شیمی آلی
راهروی طبقه دوم
کتابخانه دانشکده فنی
اتاق شورای دانشکده عمران
راهروی سمت چپ
کلاس دانشجویان دکتری  215
راهروی سمت راست
مدیریت امور اداری
راهرو ساختمان آبشناسی
سرسرا
راهرو دانشکده شیمی
دفتر ریاست دانشکده مهندسی شیمی
راهروی راست - اتاق اعضای هیات علمی
 اتاق اعضای هیات علمی
راهروی چپ اتاقهای اعضای هیات علمی
راهروی منتهی به ساختمان ارتباطی
راهروی ساختمان ارتباطی
راهرو طبقه چهارم - سایت و آزمایشگاه
سایت دانشکده مهندسی عمران
آزمایشگاه شیمی تجزیه - کلاس 323
آزمایشگاه شیمی تجزیه - آزمایش
کلاس 322 طبقه سوم
آزمایشگاه شیمی کاربردی 314
راهرو طبقه سوم ساختمان آبشناسی
آزمایشگاه کاتالیست 1
آزمایشگاه کاتالیست 2
انتهای راهروی ارتباطی طبقه سوم
راهروی ارتباطی منتهی به سایت علوم مهندسی
سایت علوم مهندسی 303
راهروی ساختمان هیدرولیک
راهرو ساختمان آبشناسی
راهرو ساختمان هیدرولیک - دفتر پردیس فومن
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
راهرو
حوزه ریاست
معاونت اداری و مالی
واحد امور مالی
مدیریت امور مالی
اتاق شورا
بخش پشتیبانی
راهروی اداری - ستادی